Hela Mitt Liv erbjuder

Kognitiv coaching

Det som kognitiv coaching kan hjälpa dig med är att tänka mer positiva och konstruktiva tankar, nya tankar som ger upphov till nya handlingar som ger upphov till nya känslor. Dessa tre parametrar är alltid beroende av varandra och påverkar varandra, den kognitiva triangeln, tanke-känsla-handling. En ogynnsam tanke leder till en ogynnsam känsla som leder till ett ogynnsamt beteende. 
Vi börjar med att ringa in ditt eller dina problemområden som du vill arbeta med. Vi formulerar mål och delmål som är realistiska att uppnå under din coachingperiod. Hemuppgifter ingår i processen där du får möjlighet att i det vardagliga livet pröva andra förhållningssätt, nya idéer och tankar samt nya beteenden, som kan vara mer gynnsamma för din hälsa och ditt mående.

Energiterapi

Vid energiterapi använder jag mig av djupavslappning och vägledda meditationer och du får en möjlighet att hitta och bearbeta förträngda känslor och bortglömda händelser, hur du upplevde dessa händelser och vilka beslut som du fattade då. 
Vi använder ofta vår historia som mall för hur vi agerar i nuet och majoriteten av våra beteenden grundläggs redan när vi är mycket små barn, vi agerar utifrån en mall som inpräntats redan från barnsben. De mönster vi är uppvuxna med är så självklara att det är svårt på egen hand ifrågasätta dem så att de kan ersättas med nya, mer gynnsamma tankar, känslor och beteenden.

Klinisk hypnos

Klinisk hypnos har visat sig vara en väl fungerande metod vid behandling av smärta. Kronisk smärta är behandlingsbar och hypnotiska åtgärder är effektiva. Att kunna erbjuda erbjuda en möjlighet till ökat välbefinnande som kan erhållas genom genom hypnos och självhypnos är ovärderligt. Det finns många vetenskapliga studier som påvisar detta. Det finns hjälp att få! 
Hypnosen är ett tillstånd av fördjupad trans. Transtillstånd kan vi vara i till vardags, till exempel när vi är djupt försjunkna i en film, när vi lyssnar på musik eller i samband med meditation. Hör gärna av dig så kan jag ge mer information.

Medberoende/Vuxna barn

Har du fastnat i ett medberoende, styrs ditt liv utifrån någon annans känslor, tankar och handlingar?
Har du anpassat dig efter någon annan människa och tappat bort dig själv på vägen, tappat bort dina egna önskningar, drömmar och behov?
Har du förlorat din självkänsla och ditt eget värde, eller kanske aldrig haft det? Vi kan vara födda in i ett medberoende. De flesta som växer upp med missbruk eller dysfunktionella mönster i familjen får traumaliknande problem som behöver hanteras.
Mår du dåligt och kanske inte förstår varför? Personer med obearbetad medberoendeproblematik dyker ofta upp i vården när skadorna manifesterar sig fysiskt, psykiskt eller känslomässigt.

Jag erbjuder hjälp med ditt medberoende enligt metoden Res dig-Läk ditt medberoende.
metoden är utarbetad av Madeleine Swartz, Nya Steget.