Varmt välkommen till Hela Mitt LIv

Energiterapi

Syftet med en energibehandling är att hjälpa dig till ett bättre mående genom att frigöra obalanser, blockeringar och annat som försämrar ditt mående och hämmar din personliga utveckling. Det ger dig en möjlighet att hitta dig själv, din egen potential och din fulla kapacitet. Vid en energibehandling använder jag mig av vägledda meditationer, djupavslappning och healing. 
En energibehandling kan även ge dig en möjlighet att må bra en stund, slappna av, minska på stressen och boosta dina energinivåer i en trygg och kärleksfull miljö. Energibehandling kan hjälpa dig att bearbeta och frigöra blockeringar på alla nivåer, fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt. 

Kostnad 60 min 850 kr

Hypnosterapi

Vid hypnosterapi använder jag mig av djupavslappning och hypnos. Du får en möjlighet att hitta och bearbeta traumatiska händelser som du minns men även förträngda känslor och bortglömda händelser, hur du upplevde dessa händelser och vilka beslut som du fattade då och som kanske inte är gynnsamma för dig idag.Du får en möjlighet att bearbeta händelserna känslomässigt på djupet och på så sätt läka. Hypnosen ger dig en möjlighet att komma förbi intellektet och nå dina omedvetna processer. Våra omedvetna processer är det som styr det mesta i det dagliga livet och är inte alltid gynnsamma. Under hypnos får du möjlighet att omprogrammera dina omedvetna processer så att de kan vara mer gynnsamma för dig och ditt mående. Hypnos är ett tillstånd av fördjupad trans, ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, man är mycket medveten fast på ett annat sätt. Själva sessionen tar två timmar och vi börjar alltid och avslutar med ett samtal. Hypnos kan vara en bra metod för hjälp vid tex vid smärta, fobier, ångest, stress och bearbeta traumatiska händelser. 

Kostnad: 90 min 1050 kr
              120 min 1400 kr

Kognitiv coaching

Kognitiv coaching kan hjälpa dig med att tänka mer positiva och konstruktiva tankar. Nya tankar som ger upphov till nya handlingar och känslor. Dessa tre parametrar är alltid beroende av varandra och påverkar varandra, den kognitiva triangeln tanke-känsla-handling. En ogynnsam tanke leder till en ogynnsam handling vilket i sin tur leder till en ogynnsam känsla.
Vi börjar med att ringa in ditt eller dina problemområden som du vill arbeta med.
Vi formulerar mål och delmål som är realistiska att uppnå under din coachingperiod. 
Hemuppgifter ingår i processen där du får möjlighet att i det dagliga livet pröva andra förhållningssätt, nya tankar och beteenden som kan vara mer gynnsamma för din hälsa och ditt mående,

Kostnad: 1 coachande samtal 60 min 850 kr
              5 coachande samtal 60 min per gång, paketpris 3500 kr

Medberoende

Medberoende handlar om att man anpassar sitt beteende och sin personlighet efter efter andras behov, känslor och beteenden. Personen som man är medberoende till har dysfunktionella mönster och beteenden av olika slag. Dessa kan vara orsakade av tex drogmissbruk, alkoholism eller andra beroenden, fysisk eller psykisk sjukdom. Medberoende leder till att man prioriterar bort sig själv, sina behov och drömmar, kanske redan från barnsben om man vuxit upp med dysfunktionella vårdnadshavare.
Medberoende leder även till att självkänslan och självförtroendet börjar svikta, skam-och skuldkänslor är vanligt och bekräftelsebehovet är stort.
Mår du dåligt och kanske inte förstår varför? Personer med obearbetad medberoende problematik dyker ofta upp i vården när skadorna manifesterar sig fysiskt, psykiskt och/eller känslomässigt.

Det finns hopp! Vet av egen erfarenhet att det går att tillfriskna från ett medberoende,hitta tillbaka hem till sig själv, få må bra och trivas med livet.

Jag använder mig av metoden som Madeleine Swartz, Nya Steget, beskriver i sin bok
Res dig-läk ditt medberoende.

Kostnad: Erbjuder ett paketpris, 7500 kr. Det som ingår är 11 samtal, som även kan ske på Skype,                        60 min per gång. Boken Res dig-läk ditt medberoende och annat material ingår också.

Vid avbokning senare än 24 timmar innan aktuellt besök eller viduteblivet bokat besök debiteras fullt pris för den aktuella tjänsten.